Srdečně děkujeme všem, kdo nám drží palce, hlavně ale dobrovolnicím
a dobrovolníkům, kteří přikládají nezištně ruku k dílu a v neposlední řadě
i všem, kteří naši činnosti podpořili finančně či jinak:

Calamarus, tiskárna a nakladatelství
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 12
Městská část Praha-Libuš
Nadace Život umělce