Spojené hlavy byly založeny v roce 2006 jako občanské sdružení – nyní jsou spolkem. Sdružují lidi kulturních, ekologických, sociálních, charitativních a dalších rozličných zájmů.

Pořádáme setkání, performace, představení, koncerty, workshopy, sbírky a pod. a to za pomoci členů sdružení, dobrovolníků či účastníků veřejné služby.

Spolek splňuje podmínky veřejně prospěšného poplatníka viz VPP a podmínky veřejné prospěšnosti viz SVP.

IČ: 27033830 DIČ: CZ27033830 Spisová značka: L16820 Výpis ze spolkového rejstříku

Realizujeme přes 16 projektů v rámci 2 tématických sekcí a 8 týmů viz jednotlivé projekty.

Základní informace o spolku (IČ, číslo bankovního účtu, kontakt na statutárního zástupce, atd.) jsou zde!